Category: สาระน่ารู้

เล่าเรื่องเหล้า The Lost Distillery Company.

The Lost Distillery Company. Gerston Vintage Collection Batch 2. เป็นมอลต์ผสมที่ใกล้เคียงกับซิงเกิลมอลต์จากโรงกลั่น Gerston ที่กลั่นเมื่อประมาณ 80 ปีที่แล้ว The Lost Distillery Company เริ่มต้นขึ้นในปี 2013…